Listedækning med 60cm baner og rygningsudluftning i Thisted en kold januar morgen